Je nám líto, poslední volný apartmán byl v tomto termínu již rezervován.

Zámek Velké Losiny

Zámek leží na okraji stejnojmenné obce. Zámek Velké Losiny leží v údolí říčky Desná. Toto místo je proslulé čarodějnickými procesy. V komnatách Velkých Losin se natáčel film Kladivo na čarodějnice. Zámek ve Velkých Losinách patří k nejvýznamnějším renesančním památkám na severní Moravě. Z eFi Aparthotelu v Horní Lipové jsou Losiny vzdáleny 32 kilometrů.

 

Losinská historie

V 16. století patřil zámek pánům ze Žerotína. Renesanční stavba nahradila starou tvrz. Zámek dokonce přežil bez úhony třicetiletou válku. Začátkem 19. století prodal Ludvík Anton panství Lichtenštejnským. V jejich vlastnictví prošel zámek několika úpravami. Nejvýraznější byla přeměna zpustlé francouzské zahrady na anglický krajinářský park a přestavba bočního křídla na empírové. Za druhé světové války byla opravena část sgrafitové výzdoby zámku.

 Zámek Velké Losiny

Losiny bez elektrifikace

Charakteristickým znakem, kterým je zámek nejznámější, jsou trojpodlažní arkády trojkřídlého areálu tzv. vysokého zámku. Na výběr je celkem pět možností, jak si pohlédnout zámek. První okruh vás zavede do tzv. vysokého zámku do dob, kdy zde vládli Žerotínové. Čeká vás prohlídka renesančních a raně barokních interiérů. Druhý okruh vás zavede do tzv. nízkého zámku. Pokoje vám nabídnou pohled na život Lichtenštejnů na tomto panství. Třetí okruh vám nabídne první dva spojené. Bezbariérově si můžete vysoký zámek prohlédnout formou videoprojekce. Zdarma si také můžete prohlédnout letohrádek ze 17. století. Nachází se v něm galerie nebo si můžete příjemně posedět ve zdejší cukrárně. V létě tu probíhají večerní prohlídky s baterkou, jelikož zámek dosud nebyl elektrifikován.

Nádvoří Velké Losiny