We are sorry, the last apartment in this term has been booked.

Masyw Śnieżnika (Kralický Sněžník)

Masyw Śnieżka pod względem powierzchni należy do mniejszych pasm górskich, ale jego najwyższy szczyt o wysokości 1412 m n.p.m. jest trzecim najwyższym w Czechach. Posiada on tą samą nazwę co całe pogórze – Masyw Śnieżnika. Góra znajduje się nieopodal miejscowości Králíky, a śnieg na jej wierzchołku leży przez długie osiem miesięcy.

 

Droga na szczyt jest trudna

Odległość między EFI Aparthotelem w gminie Horní Lipova a Masywem Śnieżnika wynosi 43 kilometry. Przez obszar pogórza wiedzie ścieżka edukacyjna z 15 przystankami, której początek znajduje się na parkingu we wsi Dolní Morava. Trasa wiedzie doliną rzeki Morava, aż do jej źródła, znajdującego się dokładnie pod szczytem góry. Dalej prowadzi do punktu odpoczynkowego Adélin pramen, a kończy się pod chatą Návrší. Łącznie ma długość 15 kilometrów.

 

Kralický Sněžník - EFI ApartHotel

 

Narodowy rezerwat przyrodniczy bogaty w faunę i florę

Rezerwat został założony w 1990 r. Pod względem powierzchni Masyw Śnieżka należy do największych narodowych rezerwatów przyrodniczych w Czechach. Przedmiotem ochrony są alpejskie wzgórza będące środowiskiem życia cenionych gatunków roślinnych i zwierzęcych, rdzenne leśne biocenozy oraz skalne okazy krasowe. Do najciekawszych przedstawicieli fauny należy bez wątpienia ryś euroazjatycki, który po okresie wytrzebienia przywędrował tu znów z Karpat. Z sąsiadujących Jesioników dotarła tu natomiast kozica górska. Pośród roślin na uwagę zasługuje gatunek jastrzębca – jestřábník sněžný – który rośnie jedynie w tej okolicy. Masyw Śnieżnika jest również ważnym obszarem ptasim – w roku 2004 został wpisany do programu Natura 2000.

 

Nieoficjalnym symbolem Masywu Śnieżnika jest granitowa figura słoniątka, ustawiona po szczytem góry. Z tego miejsca można dojrzeć dwa najwyższe szczyty Czech – ten naturalny, czyli górę Śnieżkę oraz stworzony przez człowieka, czyli wieżę telewizyjną na Pradziadzie. W okolicy znajduje się również wiele wież widokowych. Piękne widoki oferują na przykład wieże na szczytach Suchý vrch oraz Křížový vrch.